Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy
Wystąpienie w sprawie rejonu ul. Dembowskiego na Ursynowie
    od: 20-02-2024 14:29 do: 20-02-2024 14:29   Ursynów
    Źródło: Informacja z Urzędu Miasta Warszawa
Wystąpienie w sprawie rejonu ul. Dembowskiego na Ursynowie

W odpowiedzi na wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Dembowskiego na Ursynowie ograniczonego ul. Herbsta, Pileckiego i Ciszewskiego, Urząd Miasta Warszawa informuję, że przedmiotowe wnioski zostały wprowadzone do rejestru wniosków, prowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Po przeprowadzonej analizie, przy uwzględnieniu m.in. ogólnej sytuacji planistycznej Warszawy, priorytetów w sporządzaniu planów miejscowych, na tle ogólnej polityki przestrzennej miasta, należy uznać przedmiotowy wniosek za zasadny.

Ostateczną decyzję dot. terminu przedstawienia projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Radzie m.st. Warszawy, która jest uprawniona do podejmowania uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmie Prezydent m.st. Warszawy.

Aktualnie terminy związane z przystąpieniami do sporządzania nowych bądź zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są uwarunkowane przede wszystkim koniecznością weryfikacji polityki przestrzennej miasta.

Wszelkie niezbędne informacje nt. zbierania wniosków będą zamieszczone w ogłoszeniu i obwieszczeniu ws. przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego, które zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

Wystąpienie w sprawie rejonu ul. Dembowskiego na Ursynowie - City Media