Wizytówka firmy: ADWOKACI Spółka Partnerska J. Jakubowska-Siwko, E. Kołtuniak

Kontakt: ADWOKACI Spółka Partnerska J. Jakubowska-Siwko, E. Kołtuniak
targeo
ul. Asfaltowa 11 lok.1502-527 Warszawa
tel.22 622 22 86
Opis firmy i działalności:

Kancelaria adwokacka J. Jakubowska – Siwko, E. Kołtuniak powstała w 2010 roku, założona przez adwokat Joannę Jakubowską – Siwko i adwokat Ewę Kołtuniak, jako spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Działalność prawniczą partnerzy Spółki prowadzą od 1997 roku w ramach współpracy z dużymi kancelariami prawnymi polskimi i zagranicznymi, jak również w ramach kancelarii indywidualnych.

Przy obsłudze Klientów mamy na uwadze przede wszystkim zapewnienie im prawnego bezpieczeństwa. Staramy się, aby usługi Kancelarii były świadczone na najwyższym, profesjonalnym poziomie, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, dobrych praktyk rynkowych oraz indywidualnych interesów Klientów. Założeniem jest, aby świadczone przez Kancelarię doradztwo stanowiło praktyczną pomoc i wskazówkę zarówno w prowadzonej przez Klientów działalności, jak również w indywidualnych sprawach osób fizycznych, w tym Klientów borykających się z problemami rodzinnymi, przy których niekiedy pomoc adwokata jest nieodzowna.

W ramach doradztwa świadczonego na rzecz podmiotów gospodarczych; prowadzimy obsługę prawną konieczną zarówno w bieżącym funkcjonowaniu firmy, jaki i doradztwo przy realizacji poszczególnych projektów. Przygotowujemy opinie, ekspertyzy, analizy prawne, udzielamy  ustnych konsultacji, przygotowujemy projekty umów, a także aktów wewnętrznych takich jak np. regulaminy, uchwały. W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje dotyczące różnego typu kontraktów. Współpracujemy ponadto na stałe ze specjalistami (doradcami podatkowymi i finansowymi), którzy wspierają naszych Klientów w bieżącej działalności.

Kompleksowa obsługa obejmuje również reprezentowanie Klientów przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi lub w postępowaniach polubownych.

Starając się stosować zindywidualizowane podejście do każdego Klienta i każdej sprawy, proponujemy elastyczne sposoby rozliczeń, w zależności od rodzaju i zakresu świadczonej obsługi prawnej.

W ramach usług świadczonych na rzecz osób fizycznych oferujemy kompleksową pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak również prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym konsultacje i porady dotyczące bieżącej sytuacji Klientów, reprezentowanie interesów Klientów oraz ich dzieci w sądzie, doradztwo w zakresie spraw alimentacyjnych. Tam gdzie możliwa i uzasadniona jest mediacja, a Klient zainteresowany jest taką próbą rozwiązania sporu, bierzemy udział w postępowaniu mediacyjnym. W określonych sytuacjach reprezentujemy Klientów także w sprawach karnych.

Produkty, usługi, marki:

Prowadzimy  doradztwo prawne przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW:
  • Obsługa firm w zakresie spraw korporacyjnych, m.in. przygotowywanie uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, rejestracja zmian w KRS, kompleksowa obsługa dotycząca założenia nowej firmy, w tym opracowywanie aktów założycielskich i statutów oraz innych niezbędnych na tym etapie dokumentów, pomoc prawa przy organizacji fuzji i przejęć, m.in. przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych (due diligence) przedsiębiorców, identyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, reprezentowanie Klientów przy negocjacji umów, przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • KONTRAKTY HANDLOWE:
  • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów z kontrahentami, umów o współpracy handlowej, umów o świadczenie usług, umów sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstw. W tej dziedzinie naszym zadaniem jest maksymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów, jak również wyeliminowanie niejasnych postanowień umownych, w celu uniknięcia późniejszych problemów interpretacyjnych.
 • NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE:
  • Obsługa transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym doradztwo w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, audyty prawne nieruchomości;  przygotowywanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, o zarządzanie nieruchomościami, sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
  • Doradztwo w kwestiach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, wynalazków (patentów), wzorów użytkowych i innych praw na dobrach niematerialnych. Opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży praw autorskich, umowy licencyjne.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH:
  • Doradztwo z zakresu wykorzystywania i ochrony dóbr osobistych takich jak wizerunek, dobre imię, renoma, twórczość naukowa czy artystyczna. Reprezentowanie Klientów indywidualnych i korporacyjnych w cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych, jak również w postępowaniach karnych w sprawach o zniesławienie lub zniewagę.
 • RYNEK PR:
  • Doradztwo na rzecz agencji świadczących usługi Public Relations i Public Affaires, współpraca przy kreowaniu wizerunku Klientów z punktu widzenia zachowania standardów prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów w tym zakresie.
 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE:
  • Prowadzenie w imieniu Klientów spraw cywilnych, gospodarczych, w tym o odszkodowania i windykację należności, reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w postępowaniach rozwodowych oraz dotyczących kontaktów z dziećmi, jak również w postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach karnych o podłożu gospodarczym.
 • PRAWO RODZINNE:
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach rozwodowych, postępowaniach dotyczących kontaktów z dziećmi , sprawach o alimenty oraz o podział majątku. Doradzanie Klientom również na etapie przed wszczęciem postępowania sądowego, negocjowanie oraz opracowywanie ewentualnych ugód sądowych i pozasądowych, porozumień wychowawczych.
Powrót: Mokotów > kancelarie
| 595
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin