Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 395 im. Barbary Lewandowskiej

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 395 im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9 02-791 Warszawa
targeo
tel.22 648 65 51
Opis firmy i działalności:

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1986 roku. Dyrektorem była wtedy pani Elżbieta Gręziak. Utworzono w nim sześć oddziałów przedszkolnych. W roku 2006 utworzono dodatkowo dwie grupy przedszkolaków, w roku 2017 kolejne dwie grupy. Obecnie przedszkole jest jedenastooddziałowe. W budynku przedszkola mieści się siedem oddziałów, a w filii przedszkola (w budynku Szkoły Podstawowej nr 336, a byłego budynku Gimnazjum nr 94)) cztery oddziały. Dyrektorem jest pani Karolina Sąntolak.

Dnia 1 grudnia 2015 r. odbyła się w naszym przedszkolu Uroczystość Nadania Imienia. Patronką przedszkola została Barbara Lewandowska – poetka pisząca wiersze, bajki i piosenki dla dzieci, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Honorowym gościem spotkania była Pani Barbara Lewandowska. Ponadto w uroczystości brała udział Pani Teresa Jurczyńska – Owczarek – przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pan Robert Kempa – Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pan Wojciech Matyjasiak – zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pani Mirosława Żurawska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pani Magdalena Kuwałek – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów, Pan Ryszard Dorf – sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK, Pan Maciej Jarosiński – skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK, Pan Stanisław Prokopczyk – artysta malarz, Honorowy Dziadek Przedszkola nr 395, Pani Hanna Grodzka – grafik, ilustrator książek dla dzieci, Pani Elżbieta Gręziak – dyrektor Przedszkola nr 395 w latach 1985 – 2008 oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych Dzielnicy Ursynów, artyści – poeci, graficy, ilustratorzy książek, dziennikarze, redaktorzy wydawnictw i przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola.

W uroczystości brały udział poczty sztandarowe oddziału „Barry”, w którym Pani Barbara Lewandowska walczyła podczas Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Wirta i batalionu „Chrobry I”. Goście spotkania wysłuchali biografię Barbary Lewandowskiej oraz historię nadania imienia przedszkolu. Pani Teresa Jurczyńska – Owczarek odczytała Uchwałę NR XIII/257/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania imienia Barbary Lewandowskiej Przedszkolu nr 395 w Warszawie. Patronka przedszkola odsłoniła tablicę Przedszkola.

Przedszkolaki zaprezentowały postaci z utworów Barbary Lewandowskiej, które z okazji nadania przedszkolu imienia stały się nazwami grup. Od teraz grupa I to Misie Bajbajki, grupa II to Misie Wiedźwiadki, grupa III to Misie Widzimiśki, grupa IV to Misie Pocopotki, grupa V to Misie Optymisie, grupa VI to Pucułki, grupa VII to Smoki Zgaduloki, grupa VIII to Myszki Lubinorki, grupa IX to Kotki Błyskotki i grupa X to Zajączki Szarusie.   Z okazji uroczystości została także wydana okolicznościowa książka pt. „Prosto z bajek” współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów i Radę Rodziców Przedszkola.

Program artystyczny zaprezentowały dzieci naszego Przedszkola. Gościnnie z utworami Pani Barbary wystąpiły absolwentki przedszkola, przedstawicielka Rady Rodziców, i Radna Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak i wolontariusz przedszkola. Podczas spotkania goście mieli także okazję obejrzeć wystawę zdjęć Pani Barbary z uroczystości naszego przedszkola, wystawę ilustracji dzieci do utworów Pani Basi i prezentację multimedialną pt. „Z życia przedszkola”. W holu przedszkola zorganizowana była także biblioteczka książek autorstwa Pani Barbary Lewandowskiej. Po południu Pani Basia spotkała się z dziećmi z całego przedszkola, które odśpiewały Jej „Sto lat” i piosenki z repertuaru dziecięcego. Przedszkolaki rozmawiały z naszą Patronką o uroczystości nadania imienia, a stworzonych przez nią bajkowych postaciach i o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio w przedszkolu.

Przez wiele lat funkcjonowania, przedszkole wypracowało swoje tradycje. Jest ono otwarte na środowisko rodzinne i lokalne. Chętnie gości rodziny swoich wychowanków i pracowników sąsiadujących instytucji. Uczy, by dzieci ceniły wartości rodzinne, kulturalne i patriotyczne. Cieszymy się, że nasi absolwenci miło wspominają czas spędzony w przedszkolu.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy. Realizuje także treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Nasze Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Przedszkole promuje zdrowy styl życia i postawy proekologiczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Produkty, usługi, marki:

Zajęcia dodatkowe:

  • Gimnastyka korekcyjna - gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy, eliminowanie wad postawy i działania profilaktyczne. W trakcie zajęć gimnastyki korekcyjnej rozbudzamy w przedszkolakach zamiłowanie do wszechstronnej aktywności ruchowej, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.
  • Język angielski - podczas zajęć z języka angielskiego dzieci będą uczyć się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek oraz recytację ciekawych wierszyków. Będą rozwijać sprawność językową poprzez słuchanie i mówienie, przyswajać język funkcjonalny i sytuacyjny, stymulować komunikację werbalną i niewerbalną.
Ilość odsłon: 225
Powrót: Ursynów > przedszkola