Wizytówka firmy: Biuro Rachunkowe INDEKS

Kontakt: Biuro Rachunkowe INDEKS
targeo
ul. Pola Karolińskie 4 02-401 Warszawa
tel.kom.785 062 905
Opis firmy i działalności:

Zapraszam do zapoznania się z szeroką ofertą usług księgowych. Niniejsza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność jak i już funkcjonujących. Różne formy działalności (działalność gospodarcza, spółki osobowe i kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia) i opodatkowania (księgi handlowe, kpir, ryczałt, karta podatkowa). Również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które potrzebują pomocy w zakresie księgowości, będą mile widziane.

Dlaczego Indeks?:

 • Profesjonalna jakość usług. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz niezbędne doświadczenie to podstawa. Podobnie jak stałe pogłębianie wiedzy, co przy ciągle zmieniających się normach prawnych, jest niezwykle ważne.
 • Konkurencyjne ceny. Elastyczność na potrzeby i możliwości klientów. Z każdym ustalam indywidualne ceny i formę współpracy w oparciu o zakres usług podstawowych i dodatkowych.
 • Optymalizacja podatkowa. Odpowiednie wykorzystanie istniejących przepisów prawa w wielu przypadkach pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa, formy opodatkowania i wielu innych kwestiach. Wybór optymalnych rozwiązań potrafi przynieść spore oszczędności.
 • Czas na próbę lub pakiet startowy. Klientom zainteresowanym podjęciem stałej współpracy proponuję pierwszy miesiąc na próbę, bez zawierania umowy, bezpłatnie lub z dużym rabatem. Dla rozpoczynających działalność bezpłatna pomoc w zakresie rejestracji firmy.
 • Kompleksowa usługa. Współpraca z klientem nie ogranicza się do zaksięgowania dokumentów, obliczenia podatków i wypełnienia deklaracji. Wsparcie klientów w wielu innych czynnościach związanych z funkcjonowaniem firmy, takich jak: przygotowanie różnych umów, pism, wniosków czy formularzy obliczeniowych wspomagających pracę, a także pomoc w przygotowaniu i złożeniu pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sądu) celem odzyskania należności od dłużnika.

Zapraszam do współpracy. Proszę o kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail. Jeżeli chcą Państwo otrzymać wstępną cenową ofertę współpracy, proszę o podanie w treści e-maila kilku informacji:

 • forma prawna działalności gospodarczej, branża
 • forma opodatkowania, status podatnika VAT
 • ilość osób zatrudnionych oraz osób współpracujących
 • miesięczna średnia/szacunkowa ilość dokumentów księgowych

 

Podanie powyższych informacji pozwolą na przygotowanie wstępnej oferty cenowej.

Produkty, usługi, marki:

Oferuję kompleksową obsługę księgową podmiotów gospodarczych i prywatnych. Poszczególne czynności zostały podzielone na dwie grupy - ofertę podstawową i dodatkową. Lista czynności oraz ich podział ma charakter wyłącznie informacyjny i jest dostosowywana na potrzeby poszczególnych umów o świadczenie usług księgowych.

 

Oferta podstawowa - obejmuje podstawową obsługę księgową w ramach określonego w umowie miesięcznego wynagrodzenia. W zakresie oferty podstawowej wykonywane są następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego oraz obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku VAT
 • kontrola dokumentacji Zleceniodawcy pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych wydruków lub zestawień w formie elektronicznej zgodnie z wymogami prawa
 • sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • reprezentacja Zleceniodawcy przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi, jeżeli zostały złożone odpowiednie pełnomocnictwa
 • informowanie Zleceniodawcy drogą elektroniczną o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności

Oferta dodatkowa - obejmuje czynności wykraczające poza ofertę podstawową. Wynagrodzenie za poniższe usługi ustalane jest indywidualnie w drodze negocjacji. Zakres czynności dodatkowych jest otwarty i obejmuje w szczególności:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • sporządzanie raportów kasowych
 • zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń
 • bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów rozrachunków raz w miesiącu drogą elektroniczną
 • sporządzanie dodatkowych dokumentów dotyczących kontrahentów takich jak noty księgowe, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i inne
 • sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, zakładanie teczek osobowych pracowników
 • opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-R, PIT-4R, PIT-11 pracowników
 • sporządzanie wniosku o interpretację indywidualną
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej
 • opracowanie pozostałych dokumentów na zamówienie Zleceniodawcy, takich jak umowy, formularze urzędowe, wnioski i inne
 • opracowanie pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego
Powrót: Włochy > biura rachunkowe
| 648
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin