Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE Hanna i Jacek Ślubowscy

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE Hanna i Jacek Ślubowscy
targeo
ul. Kondratowicza 4 03-242 Warszawa
tel.kom.600 410 266
Opis firmy i działalności:

Biuro rachunkowe rozpoczęło swoją działalność w 2002 roku. Naszymi Klientami są firmy o przeróżnej formie prawnej i profilu działalności.

Nasi Klienci, dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym mogą się w pełni zająć rozwojem swojej firmy, zostawiając nam wszystkie sprawy rachunkowo-księgowe. Naszymi klientami są zarówno spółki prawa handlowego, jak i małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Posiadamy także licencję Ministerstwa Finansów nr 20561/00, która pozwala na prowadzenie biura rachunkowego.

Na bieżąco udzielamy wsparcia przy rozwiązywaniu problemów i jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów.

Produkty, usługi, marki:

Oferujemy usługi w zakresie kadr i płac:

 • Przygotowanie - świadectw pracy, informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA, deklaracji ZUS i rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów;
 • Prowadzenie - dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • Umowy o pracę - wypowiedzenia i rozwiązywanie stosunku pracy;
 • Listy płac z uwzględnieniem - zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń;
 • Obsługę umów cywilno-prawnych - zlecenia, o dzieło, innych;
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

Oferujemy usługi w zakresie obsługi księgowej:

 • Deklaracje do GUS;
 • Deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego;
 • Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • Księgi handlowe;
 • Miesięczne deklaracje podatkowe;
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów;
 • Przygotowanie i modyfikacja zakładowych planów kont;
 • Rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
 • Reprezentacja klienta w urzędach;
 • Sporządzanie i analiza bilansu zysku i strat, oraz przepływów środków pieniężnych.

Oferujemy także usługi doradcze:

 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień;
 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych;
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.
Powrót: Targówek > biura rachunkowe
| 16
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin