Wizytówka firmy: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska

Kontakt: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska
targeo
ul. Skarbka z Gór 23A/18 03-287 Warszawa
tel.kom.660 786 401
Opis firmy i działalności:

Nasze biuro rachunkowe jest nowoczesną firmą nastawioną na potrzeby Klienta, działamy na podstawie wydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 19262/2007. Główną zasadą obowiązującą nasze biuro we współpracy z Klientami jest partnerstwo w interesach, a sukces Klienta jest naszym priorytetem.

Długoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości, a także prawem podatkowym.

Dewizą naszej firmy jest wysoka jakość obsługi Klienta. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty chcące skorzystać z naszych usług księgowych.

Świadczymy usługi księgowe dla firm z każdej branży gospodarki. Zapewniamy perfekcyjne prowadzenie bieżącej obsługi księgowej oraz pierwszorzędne doradztwo księgowe, dzięki którym Klienci zawsze podejmą trafną decyzję.

Produkty, usługi, marki:

Oferujemy usługi:

  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych - otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z ustaleniem zakładowego planu kont, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług, sporządzanie ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych, sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski, sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowywanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu, sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych, sporządzanie ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, reprezentacja przed organami kontroli skarbowej, przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych, sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych, wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych i udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych.
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług oraz przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom, reprezentacja przed organami kontroli skarbowej, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych i udzielanie konsultacji podatkowych i księgowych.
  • Kadry i płace - sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło, przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę, wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie i składanie stosownych deklaracji, sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia dotyczącego przekazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, prowadzenie kartotek pracowników (teczek osobowych), księgowości płacowej oraz spraw kadrowo-pracowniczych (zwolnienia itp.).
  • Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów - rozliczenia z ZUS, sporządzanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług oraz ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży.
  • Sprawozdania i raporty finansowe - sporządzanie wszelkiego rodzju sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta, bądź też przedstawiając własne propozycje raportów
  • Analizy finansowe - w zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych
Powrót: Targówek > biura rachunkowe
| 650
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin