Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy
Jaki plan miejscowy rejonu ulicy Swojskiej na Targówku?
    od: 20-02-2024 14:34 do: 20-02-2024 14:34   Targówek
    Źródło: Informacja z Urzędu Miasta Warszawa
Jaki plan miejscowy rejonu ulicy Swojskiej na Targówku?

Wdrożyliśmy postępowanie naprawcze i przygotowaliśmy projekt dla części planu rejonu ulicy Swojskiej na Targówku.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Radni Warszawy uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Swojskiej 21.09.2023 r. Wojewoda Mazowiecki uchylił część zapisów planu miejscowego w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11757).

Miasto musiało więc wdrożyć postępowanie naprawcze i przygotować projekt planu dla pojedynczych części, które zostały uchylone przez Wojewodę. Dokument wymaga ponownych uzgodnień oraz wyłożenia fragmentów projektu do publicznego wglądu. To znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanych fragmentów projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.
Więcej informacji o tym planie

Wyłożenie obejmuje tereny planu o powierzchni 14,2 ha we wschodniej części dzielnicy Targówek Wykładamy tereny A1 KK, A3ZD, C4MW/U, D4US/ZP i D15 US/ZP, które znajdują się pomiędzy linią kolejową Warszawa – Tłuszcz, ul. Swojską, ul. Generała T. Rozwadowskiego oraz zespołem ogrodów działkowych. Dla  poszczególnych obszarów wprowadzono poprawki, które wynikają z rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na wykładanym obszarze działa linia kolejowa Warszawa – Tłuszcz (teren oznaczony A1 KK). Jest też rodzinny ogród działkowy (A3 ZD). Natomiast tereny oznaczone symbolami: C4 MW/U, D4 US/ZP i D15 US/ZP pozostają teraz niezagospodarowane. W planie zostały przeznaczone na rozwój zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (MW/U) oraz publiczne tereny sportu i zieleni (US/ZP).

W ramach korekt zostały wyznaczone linie zabudowy na przystanku linii kolejowej oraz w obszarze ogrodu działkowego. Zapisy korygują też pomyłkę w ustaleniach dla niezagospodarowanego terenu (C4 MW/U) i wprowadzają wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (pbc). I  określają minimalną intensywność zabudowy dla terenów przeznaczonych pod usługi sportu i zieleń.

Wyłożenie fragmentów planu: od 27 lutego do 19 marca 2024 r.

Jaki plan miejscowy rejonu ulicy Swojskiej na Targówku? - City Media