Mokotów Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast City Media

Wizytówka firmy: PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95

Kontakt: PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95
targeo
ul. Stępińska 13 00-739 Warszawa
tel.22 841 29 91tel.kom.506 542 763
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy szkołą dwujęzyczną. Oznacza to, że mniej więcej połowa komunikacji ucznia z nauczycielem odbywa się w języku polskim, połowa – w języku angielskim.

Szkoła istnieje od 2012 r. Należy do zespołu szkół: Monnet International School, który jako jedyny w Warszawie legitymuje się certyfikatami International Baccalaureate Organization (Organizacji Matury Międzynarodowej) na realizację Primary Years Programme, Middle Years Programme i Diploma Programme. Inaczej mówiąc – obejmujemy międzynarodowym programem IBO uczniów od 3 do 19 roku życia. Program ten uważany jest za jeden z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszy. Został stworzony w Szwajcarii przez IBO - międzynarodową organizację od 1968 r. zajmującą się edukacją i wychowaniem uczniów od 3 do 19 roku życia.

Zwieńczeniem PYP, MYP i DP jest tzw. matura międzynarodowa. Program ten kładzie nacisk na rozwijanie postaw takich jak: ciekawość badawcza, samodzielność myślenia i samodzielność w ogóle, pewność siebie, odwaga, niezależność opinii, wrażliwość artystyczna, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aktywność społeczna, empatia, umiejętność pełnienia różnych ról społecznych.

Nauczanie odbywa się głównie metodą projektów interdyscyplinarnych. Na podstawie tzw. zadania wstępnego, przeprowadzanego na początku każdego projektu badawczego, nauczyciel orientuje się, jaki jest aktualny poziom wiedzy i umiejętności dzieci i na tej podstawie może modyfikować swoje zamierzenia edukacyjne. Działania w ramach każdego projektu kończą się zawsze wykonaniem przez uczniów zadania sumującego, pozwalającego uczniom, nauczycielom i rodzicom ocenić postęp w nauce i rozwój umiejętności.

Bardzo ważny jest udział rodziców w procesie edukacyjnym, są oni zachęcani do aktywności w przygotowaniu zadań wstępnych i sumujących, do wspomagania nauczycieli w realizacji projektu i do udziału w konferencjach: uczeń - rodzice - nauczyciel. Inicjatorem konferencji trójstronnej jest uczeń. To on zgłasza gotowość, by zaprosić swoich bliskich i nauczyciela, i opowiedzieć im o swoich przemyśleniach, wrażeniach, trudnościach i radościach przeżywanych w trakcie realizacji danego projektu badawczego.

Projekty badawcze są przygotowywane wspólnie przez cały zespół nauczycieli. Ustalana jest główna idea projektu, ścieżki badawcze, planowane są aktywności, ćwiczenia i zadania dla dzieci na cały okres trwania projektu. Wybierane są 2-3 postawy z profilu ucznia szczególnie rozwijane w ramach projektu.

W czasie nauczycielskich spotkań grono nauczycielskie na bieżąco wymienia się uwagami i pomysłami. Po zakończonym projekcie następuje refleksja i podsumowanie pracy przez nauczycieli.

Powyższe działania mają na celu rozwijać wszystkie cechy z profilu ucznia.

Dążymy do tego, by absolwent naszej szkoły miał podejście badacza-odkrywcy, znał swoją wartość, potrafił komunikować się z ludźmi, był opiekuńczy, myślał samodzielnie, był otwarty na wartości innych kultur, szanował swoje zdrowie, potrafił zachować równowagę między pracą i odpoczynkiem, był uczciwy i sprawiedliwy, podchodził odważnie, ale i rozważnie do nowych zadań, umiał zdobywać wiedzę i rozumiał powiązania między różnymi dyscyplinami naukowymi.

Tak wyposażony absolwent naszej szkoły podstawowej może kontynuować swą edukację w dowolnej placówce: szkole międzynarodowej, publicznym lub niepublicznym gimnazjum, realizującym polską podstawę programową. Może też przystąpić do kolejnego etapu edukacji w naszym Prywatnym Gimnazjum nr 33, mieszczącym się przy ul. Abramowskiego 4 na Górnym Mokotowie, które to gimnazjum jako jedyne w Warszawie posiada certyfikat IBO na Middle Years Programme, zdobyty w 2011 r.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 dysponuje piękną siedzibą w atrakcyjnej lokalizacji na Dolnym Mokotowie. Siedziba ma 1500 m2. Jest placyk zabaw o powierzchni ok. 600 m2 – wyposażony w mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, drabinki, ławki, meble ogrodowe i ogródek. W przestronnych, widnych klasach w czasie upałów można korzystać z klimatyzacji.

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 95
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin