Wizytówka firmy: AS TAXES Angelika Patynowska

Kontakt: AS TAXES Angelika Patynowska
targeo
ul. Jagiellońska 16/18 03-719 Warszawa
tel.kom.790 620 253
Opis firmy i działalności:

Posiadam certyfikat Ministra Finansów nr 66460/2014, wyższe wykształcenie ukończone w Akademii Finansów na kierunku Finansów i Rachunkowości . Mam 10 letnie doświadczenie pracy w biurze rachunkowym, w którym pracowałam od samego początku jego powstania. Uczestniczyłam we wszelkich procesach jego rozwoju i zdobywaniu klientów.

Prowadziłam firmy z różnych gałęzi gospodarczych, jak również o różnej formie prawnej. Większość z nich to spółki kapitałowe. Stąd moja oferta jest skierowana głównie do spółek kapitałowych.

Jednoosobowe działalności gospodarcze nie są mi również obce. Jeżeli szukasz kompetentnej księgowej, to zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. Zajmę się  obsługą księgową Twojej firmy, jak również sprawami kadrowo-płacowymi.

Posiadam ważne i aktualne ubezpieczenie OC, niezbędne do prowadzenia usług księgowo-kadrowych Twojej firmy.

Produkty, usługi, marki:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych
 • reprezentacja Klienta przed urzędami
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne)
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

Księgi Handlowe:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat)
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • reprezentacja Klienta przed urzędami
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne)
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

Kadry i Płace:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40)
Powrót: Ursynów > biura rachunkowe
| 153
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin