Wizytówka firmy: KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot, Adwokat Jarosław Knieć

Kontakt: KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot, Adwokat Jarosław Knieć
targeo
ul. Odkryta 53B lok. U103-140 Warszawa
tel.22 675 23 86tel.kom.696 065 064tel.kom.696 126 122tel.kom.501 234 624
Opis firmy i działalności:

Kancelaria jest ukierunkowana na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych.

Tworzą ją Partnerzy radca prawny Sławomir Momot oraz adwokat Anna Wypych Knieć we współpracy z innymi prawnikami.

Aktualnie Zespół Kancelarii liczy dziesięć osób w tym trzech radców prawnych i trzech adwokatów.

Kancelaria posiada stałe oddziały w Warszawie i w Lublinie, obsługuje jednakże Klientów z całego kraju.

Kancelaria na stałe współpracuje z notariuszem, rzecznikiem patentowym i wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej firm począwszy od procedury ich zakładania i rejestracji poprzez wspieranie działalności operacyjnej aż do procesu ich rozwiązania i likwidacji.

Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej, prawa upadłościowego i układowego, prawa pracy, prawa podatkowego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz w sporach sądowych i arbitrażowych.

Partnerami i Współpracownikami Kancelarii są prawnicy będący specjalistami w różnych dziedzinach prawa dlatego jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę prawną w tym także rozwiązanie nietypowych problemów prawnych zaistniałych na tle specyficznych gałęzi prawa.

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczych, spółek cywilnych, spółek osobowych prawa handlowego (spółek jawnych i komandytowych) oraz spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, w tym uczestniczących w publicznym obrocie papierami wartościowymi).

Profil działalności Kancelarii obejmuje zarządzanie wierzytelnościami naszych Klientów i dochodzeniem ich od nierzetelnych kontrahentów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Pomoc Kancelarii obejmuje zarówno polubowne postępowanie przesądowe jak też pomoc prawną w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Współpracujemy z wywiadami gospodarczymi, prywatnymi detektywami oraz komornikami co pozwala nam skutecznie i w sposób optymalnie szybki doprowadzać do odzyskania należności naszych Klientów.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię jest skierowana także do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy, prawa podatkowego i administracyjnego. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi.

Mając wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy osobom fizycznym staramy się jak najlepiej zrozumieć przedstawione nam problemy.

Nasze relacje z Klientami opieramy na modelu wykraczającym poza zwykłą rolę doradcy prawnego.

Staramy się przede wszystkim w pełni zrozumieć specyfikę przedstawianych nam problemów i znaleźć ich rozwiązanie w oparciu nie tylko o doświadczenie i wiedzę prawniczą ale przede wszystkim na zrozumieniu indywidualnych i specyficznych potrzeb naszych Klientów.

Szczególną specjalizacją Kancelarii jest prowadzenie spraw o naprawienie szkody spowodowanych błędami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi oraz wypadkami komunikacyjnymi.

Pomagamy osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu godziwego naprawienia szkody spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia psychiczne.

Model naszej usługi prawnej pozwala nam reprezentować Państwa na każdym etapie postępowania począwszy od negocjacji z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody do prowadzenia sporu na drodze sądowej.

Produkty, usługi, marki:

  Obsługa prawna spółek prawa handlowego:

 • zakładanie spółek prawa handlowego osobowych i kapitałowych przygotowywanie projektów aktów regulujących funkcjonowanie spółek w tym umów, statutów spółek akcyjnych, regulaminów organów spółki oraz projektów uchwał
 • rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie oraz prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu
 • konstruowanie i opiniowanie treści umów w obrocie gospodarczym, sporządzanie opinii i analiz prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania spółek oraz postępowania likwidacyjnego
 • doradztwo w zakresie przekształcania spółek, fuzji i przejęć

  Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy windykacyjne (o zapłatę należności)
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • sprawy spadkowe
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji pozaprocesowych
 • udzielanie porad prawnych

  Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka
 • sprawy o podział majątku
 • reprezentację przed sądami powszechnymi
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego
 • udzielanie porad prawnych

  Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • sprawy o mobbing
 • reprezentację przed sądami powszechnymi w zakresie sporów ze stosunku pracy
 • udzielanie porad prawnych

  Sprawy z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego:

 • reprezentację przed organami administracji publicznej
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • udzielanie porad prawnych

  Sprawy karne:

 • obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym
 • sporządzanie pism procesowych
 • udzielanie porad prawnych
Powrót: Białołęka > kancelarie
| 3977
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin