Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Magdalena Idzik-Cieśla

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Magdalena Idzik-Cieśla
targeo
ul. Strumykowa 6B lok.6903-138 Warszawa
tel.kom.605 089 552
Opis firmy i działalności:

Podstawą naszych relacji z Klientami jest wzajemne zaufanie. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i po zapoznaniu się ze sprawą, proponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie prawne. Naszym priorytetem jest poczucie bezpieczeństwa Naszych Klientów. Dlatego z każdym Klientem konsultujemy podejmowane przez kancelarię działania oraz na bieżąco informujemy go o sprawie. Dzięki naszemu podejściu i zaangażowaniu świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Celem kancelarii jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej i prawa karne. Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, windykacji i zabezpieczenia należności oraz ich egzekucji. Zespół kancelarii posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla przedsiębiorstw.

Produkty, usługi, marki:

Praktyka kancelarii:

Sprawy cywilne:

 • Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych w imieniu i na rzecz osób fizycznych z zakresu szeroko rozumianych spraw cywilnych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych za szkody osobowe, majątkowe, błędy medyczne, wypadki w pracy i choroby zawodowe. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, w tym w sprawach o zasiedzenie, o wydanie nieruchomości, o ochronę posiadania, zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej. Kancelaria specjalizuje się ponadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji wierzytelności.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • Praktyka kancelarii obejmuje sprawy z zakresu stosunków między małżonkami (sprawy trudne), rodzicami i dziećmi, rodzeństwem oraz innymi członkami rodziny. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód i separacje, prowadzi sprawy z zakresu ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc m.in. w sprawach:

 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • o alimenty
 • o przysposobienie
 • o ubezwłasnowolnienie
 • związanych z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa,
 • podziału majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Sprawy karne:

 • Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika.

Sprawy spadkowe:

 • Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, stwierdzenia nieważności testamentu, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, uznania za niegodnego, dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy w tym m.in. o roszczenia za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie), zakazów konkurencji, mobbingu i dyskryminacji.

Sprawy administracyjne:

 • Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowania Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w szczególności w sprawach z zakresu przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Działalność kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie m.in.:

 • bieżącej, kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek handlowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • obsługi procesów tworzenia i likwidacji spółek handlowych
 • obsługi organów spółek
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do rejestracji i reprezentacji w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • doradztwa prawnego w zakresie prawa handlowego
 • opracowywania projektów aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, w tym statutów, regulaminów, uchwał
 • zastępstwa prawnego w sporach udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek
 • udziału w negocjacjach
 • sporządzania i opiniowania umów
 • sporządzania opinii
 • sądowej egzekucji należności na rzecz podmiotów gospodarczych
 • prowadzenia wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, w tym zakresu prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa pracy
 • reprezentowania Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi
 • obsługi prawnej procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Powrót: Białołęka > kancelarie
| 1202
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin