Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE EKSIĘGA

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE EKSIĘGA
targeo
ul. Imbirowa 6A 02-797 Warszawa
tel.kom.570 498 061
Opis firmy i działalności:

Ofertę naszego biura rachunkowego adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom.

W efekcie podjętej z nami współpracy firma zyskuje łatwiejszy dostęp do informacji, merytoryczną wiedzę, stosowne dane finansowo-księgowe, czy kadrowo-płacowe, dedykowane raporty i sprawozdania, a co najważniejsze minimalizację ryzyka na tych płaszczyznach i wymierne korzyści finansowe.

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 14046/2006 Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie stale poszerzamy swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco w organizowanych szkoleniach.

Przekazane do nas dane i informacje są bezpieczne – działamy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w tym wdrożonej Polityce bezpieczeństwa.

Współpraca z nami i stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania to sposób na optymalizację procesów zachodzących w każdej firmie. Mogą Państwo dokumenty wysłać e-mailem lub przesyłką kurierską.

Produkty, usługi, marki:

Księgowość:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS

Obsługa Kadrowo Płacowa:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie list płac
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS

GWARANTUJEMY RZETELNOŚĆ, PROFESJONALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.

Powrót: Wilanów > biura rachunkowe
| 168
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin