Wizytówka firmy: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska

Kontakt: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska
targeo
ul. Skarbka z Gór 23A/18 03-287 Warszawa
tel.kom.660 786 401
Opis firmy i działalności:

Nasze biuro rachunkowe działa na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów Licencji o numerze 19262/2007. Naszym mottem i głowną zasadą obowiązującą nasze biuro we współpracy z Klientami jest partnerstwo w interesach, a sukces Klienta jest naszym priorytetem. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty chcące skorzystać z naszych usług księgowych.

Oferta nasza obejmuje pełną obsługę księgową oraz finansową firm i przedsiębiorstw, adresowana jest zarówno do spółek handlowych, spółek osobowych, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych. Jako doświadczone biuro rachunkowe zapewniamy perfekcyjne prowadzenie bieżącej obsługi księgowej oraz pierwszorzędne doradztwo księgowe, dzięki którym Klienci zawsze podejmą trafną decyzję.

Dzięki długoletniemu doswiadczeniu możemy zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości, a także prawem podatkowym.

Produkty, usługi, marki:

Płace i kadry:

 • sporządzanie - rachunków do umów zleceń i o dzieło, zestawienia dotyczącego przekazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • prowadzenie - kartotek pracowników (teczek osobowych) i księgowości płacowej oraz spraw kadrowo-pracowniczych (zwolnienia itp.).
 • przygotowywanie - miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę.
 • wyliczanie - comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie i składanie stosownych deklaracji.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie - ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
 • sporządzanie - ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.
 • przygotowywanie - zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom i miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
 • wyprowadzanie - zaległości podatkowych i księgowych.
 • udzielanie - konsultacji podatkowych i księgowych.
 • ewidencjonowanie - operacji gospodarczych.
 • kontrola - dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • reprezentacja - przed organami kontroli skarbowej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie - ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
 • przygotowanie - miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom.
 • sporządzanie - list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowywanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu i raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych.
 • otwarcie - ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z ustaleniem zakładowego planu kont.
 • okresowe - sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.
 • udzielanie - konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • bieżące - ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów:

 • rozliczenia - z ZUS
 • sporządzanie - miesięcznych rozliczeń i deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług oraz ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży

Analizy finansowe:

 • W zależności od określonych przez Klienta potrzeb - przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

Standardy międzynarodowe:

 • Prowadzimy również - księgi rachunkowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, co jest najczęściej wymagane w spółkach giełdowych lub spółkach z udziałem zagranicznego kapitału (wymóg podmiotów powiązanych lub zarządzających).

Sprawozdania i raporty finansowe:

 • Sporządzamy - wszelkiego rodzju sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta, bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin