Wizytówka firmy: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska

Kontakt: BIURO OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ EASY-TAX Magdalena Pawłowska
targeo
ul. Skarbka z Gór 23A/18 03-287 Warszawa
tel.kom.660 786 401
Opis firmy i działalności:

Nasze biuro rachunkowe jest nowoczesną firmą nastawioną na potrzeby Klienta. Działamy na podstawie wydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 19262/2007. Główną zasadą obowiązującą nasze biuro we współpracy z Klientami jest partnerstwo w interesach, a sukces Klienta jest naszym priorytetem.

Świadczymi usługi księgowe dla firm z każdej branży gospodarki. Zapewniamy perfekcyjne prowadzenie bieżącej obsługi księgowej oraz pierwszorzędne doradztwo księgowe, dzięki którym Klienci zawsze podejmą trafną decyzję. Proponowana przeze nas oferta obejmuje pełną obsługę księgową oraz finansową firm i przedsiębiorstw, adresowana jest zarówno do spółek handlowych, spółek osobowych, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych. Każdy z Klientów jest traktowany indywidualnie.

Długoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości, a także prawem podatkowym.

Dewizą naszej firmy jest wysoka jakość obsługi Klienta. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty chcące skorzystać z naszych usług księgowych.

Produkty, usługi, marki:

  Świadczymy usługi w zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z ustaleniem zakładowego planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług
  • sporządzanie ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowywanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu
  • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
  • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
  • reprezentacja przed organami kontroli skarbowej
  • wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
  • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
  • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
  • udzielanie konsultacji podatkowych i księgowych
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych
  • reprezentacja przed organami kontroli skarbowej
 • Płace i kadry:
  • prowadzenie kartotek pracowników (teczek osobowych)
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło
  • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie i składanie stosownych deklaracji
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
   • zestawienia dotyczącego przekazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
   • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • prowadzenie księgowości płacowej
  • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych (zwolnienia itp.)
 • Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów:
  • sporządzanie ewidencji i rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
  • rozliczenia z ZUS
 • Sprawozdania i raporty finansowe:
  • Sporządzamy wszelkiego rodzju sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta, bądź też przedstawiając własne propozycje raportów
 • Analizy finansowe:
  • W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych
 • Standardy międzynarodowe:
  • Prowadzimy również księgi rachunkowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, co jest najczęściej wymagane w spółkach giełdowych lub spółkach z udziałem zagranicznego kapitału (wymóg podmiotów powiązanych lub zarządzających)

Powrót: Białołęka > biura rachunkowe
| 2154
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin