Włochy Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast City Media

Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE NUMERA

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE NUMERA
targeo
ul. Dzieci Warszawy 27A lok.3802-495 Warszawa
tel.kom.792 701 701
Opis firmy i działalności:

Jeśli szukasz firmy, która zdjęłaby ciężar samodzielnego prowadzenia księgowości i przygotowywania dokumentów dla Urzędu Skarbowego czy ZUS czy innych sprawozdań.

Już na samym początku współpracy gwarantujemy uczciwe, rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonych nam zadań. Bardzo ważne jest dla nas nie tylko zdobycie Twojego zaufania, ale i utrzymanie go w nieskazitelnej formie.

Jesteśmy młodą, rozwijającą się firmą, która działa w Warszawie. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a doświadczenie naszych pracowników poparte jest wydaną przez Ministra Finansów licencją na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Współpracujemy także z portalami prawno-podatkowymi, w których odpowiadamy na pytania czytelników z zakresu rachunkowości i podatków.

Produkty, usługi, marki:

Biuro rachunkowe Numera świadczy następujące usługi:

 • prowadzenie Księgi Handlowej (KH)
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie Karty Podatkowej i Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • prowadzenie obsługi rozliczeniowo-płacowej i kadrowej pracowników

W ramach wyżej wymienionych usług realizowane są m.in:

 • sporządzanie kalkulacji podatkowych typu PIT, CIT, VAT
 • sporządzenie deklaracji i sprawozdań NBP i GUS
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie i wysyłanie zgłoszeń i deklaracji ZUS
 • zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat,
 • pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości i planu kont
 • monitoring należności i zobowiązań

Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy zakładaniu i likwidacji firmy
 • reprezentowanie klientów przed Urzędami
 • porady prawno-podatkowe, sporządzanie pism i wniosków
Powrót: Włochy > biura rachunkowe
| 143
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin